NE?

 

Ronin, pazarlama iletişimi dünyasının alışıldık döngüsünü kırmayı amaçlayan taze bir girişimdir.

Klasik pazarlama-marcomm-ajans üçgeninin ağırlık merkezindeki boş bölgede oturur. Her uca eşit mesafededir. Her ucun kaygılarını ve becerilerini paylaşır ama hiçbirinin esiri değildir.

  • Ajans hizmetlerinin tamamını verir, ama ajans şeklinde yapılanmaz.
  • Pazarlama aktiviteleri ile ilgili sorumluluk alır, ama bağımsızdır.
  • Pazarlama iletişiminde tecrübelidir, ama ille de reklam düşünmez. 

NEDEN?

 

 

Pazarlama iletişimi, yaratıcı endüstrilerin en büyüklerinden olmasına rağmen, 1950’lerden beri çalışma şeklini değiştirmeyen neredeyse tek sektördür. Bu sebeple son 10 senedir tıkanmıştır.

İletişim kanallarının çeşitlenmesi ve tüketici davranışının geri dönülmez şekilde değişmesiyle sektörde oluşan kaos, alışıldık yapılanma ve süreçlerin artık cevap veremediği bir hal almıştır.

Yaratıcı ajansların konvansiyonelleşerek havasını kaybettiği, yeni nesil ajansların marka yönetimi tecrübesi eksikliğiyle tek atımlık kurşunların ötesine geçemediği, iletişim departmanlarının çok ajanslı ve çok kademeli süreçleri yönetmekte zorlandığı ve tüketicinin her geçen gün markalara karşı bilendiği yeni bir dünyada, eski tip yapılanmalarda ısrarcı olmak anlamsızdır.

Zaman akışa direnme zamanı değil, onunla birlikte akma, eski usulleri geride bırakma zamanıdır. Zamanın ruhunu ve değişen ihtiyaçlarını yakalayamayan yapıların tarih olması kaçınılmazdır.

 

 

NASIL?

Ronin'in en büyük vaadi esnekliktir

Ronin'in en büyük vaadi esnekliktir

Ronin hizmet vereceği şirketlerin ihtiyaçlarına göre şekil alır: koruması gereken bir organizasyonu, kirasını ödediği bir ofisi, maaşını iş olmasa da ödediği ekipleri, yıllardır uygulayageldiği yaklaşım kalıpları, hizmet verdiği markaların önüne koyduğu sair kurumsal öncelikleri yoktur. Hiçbir zaman olmayacaktır.

Ronin proje tabanlı çalışır

Ronin proje tabanlı çalışır

Ronin süregelen “fee” düzeninin yaratıcılık işini zehirleyen ve hareket alanını kısıtlayan bir durum oluşturduğuna inanır. En büyük ve en zor bulunan değerin fikir olduğu bir dünyada, büyük fikirler etrafında yaratılan projeleri, markaların kimliği, öncelikleri ve momentumlarını gözeterek, uzun ve kısa dönemli stratejiler dahilinde yürütür ve sadece bahsekonu çerçeveyi fiyatlar. Proje tamamlandığında ekipler dağılır, herkes evine döner. Ronin denkleminde ortada açık bir proje yoksa, ödenecek bir fee ya da yapılması gereken bir “Status Meeting” yoktur.

Ronin'in önceliği her zaman markadır

Ronin'in önceliği her zaman markadır

Ronin markaların satın alma davranışına etkisine inanır. Bu sebeple markayı üründen, reklamdan, marka yöneticilerinden, ajans politikalarından önde tutar. Proje bazlı iş yapan diğer oluşumların aksine, marka stratejilerini önceleyerek, markanın sağlığı, başarısı ve uzun dönemdeki etkisi için doğru olacak fikirler bulur, bunları uçtan uca uygular ve sonuçları ile ilgili sorumluluk alır.

Ronin bir yetenek havuzudur

Ronin bir yetenek havuzudur

Ronin, projelerin gerektirdiği ekipleri özenle seçerek toplar, proje sürecinde ekip duygusu içinde ve ortak bir yönde çalıştırır. Yaratıcı yeteneklere bağlı oldukları kurumu değil fikirlerini önceliklendirme zevkini yaşatarak yaratıcılıklarını maksimumda tutar, proje başarıyla tamamlandığında onları yeniden serbest bırakır, boğmaz. Böylece her proje, gerektirdiği ekiple, doğru ruh haliyle ve layıkıyla çalışılır.

Yanarsu Sokak Basın Sitesi No:5/A9 34337 Etiler İstanbul

info@ronin.com.tr